BELGELERİMİZ

 • INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - IATA SERTİFİKAINTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - IATA SERTİFİKA
 • HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI DOLAYLI TEMSİL YETKİ BELGESİHIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI DOLAYLI TEMSİL YETKİ BELGESİ
 • TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ YETKİ BELGESİ - TİOTAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ YETKİ BELGESİ - TİO
 • FİATA SERTİFİKAFİATA SERTİFİKA
 • SİVİL HAVACILIK YETKİLİ ACENTE SERTİFİKASISİVİL HAVACILIK YETKİLİ ACENTE SERTİFİKASI
 • TEHLİKELİ MADDE UZMANI - DGRTEHLİKELİ MADDE UZMANI - DGR
 • TEHLİKELİ MADDE UZMANI-2 DGRTEHLİKELİ MADDE UZMANI-2 DGR
 • SİVİL HAVACILIK GÜVENLİKTEN SORUMLU YETKİLİ YÖNETİCİSİVİL HAVACILIK GÜVENLİKTEN SORUMLU YETKİLİ YÖNETİCİ
 • SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ SERTİFİKASISİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ SERTİFİKASI
 • SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ SERTİFİKASI-2SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ SERTİFİKASI-2
 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SERTİFİKASIÜST DÜZEY YÖNETİCİ SERTİFİKASI
 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SERTİFİKASI-2ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SERTİFİKASI-2
 • UTİKAD ÜYELİK BELGESİUTİKAD ÜYELİK BELGESİ
 • MARKA TESCİL BELGESİMARKA TESCİL BELGESİ
 • KARGO SATIŞ EĞİTİMİ 2KARGO SATIŞ EĞİTİMİ 2
 • KARGO SATIŞ EĞİTİMİKARGO SATIŞ EĞİTİMİ
 • KARGO GÜVENLİĞİ-1KARGO GÜVENLİĞİ-1
 • KARGO GÜVENLİĞİ-2KARGO GÜVENLİĞİ-2
 • KARGO GÜVENLİĞİ-3KARGO GÜVENLİĞİ-3
 • GÜVENLİK BİLİNCİ EĞİTİMİGÜVENLİK BİLİNCİ EĞİTİMİ
 • GÜVENLİK BİLİNCİ EĞİTİMİGÜVENLİK BİLİNCİ EĞİTİMİ

Üyesi Olduğumuz
Organizasyonlar

iata ulaştırma bakanlığı Ticaret bakanlığı utikad fiata Sivil Havacılık
Top